De beste energieleverancier voor zonnepanelen

Tijdens het bepalen van de beste energieleverancier komen veel punten naar voren. Eigenaren van zonnepanelen moeten energieleveranciers echter op extra factoren beoordelen, namelijk de regels voor het salderen en de hoogte van de terugleververgoeding.

Zonne-energie terugleveren aan het net

Wanneer u beschikt over een zonnepanelen systeem, kan het zijn dat u soms teveel stroom opwekt met uw panelen of stroom opwekt op momenten dat u het zelf niet gebruikt. Deze zonnestroom kan dan teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet, zodat het niet verloren gaat. Deze teruggeleverde stroom kan worden verrekend met de stroom die u afneemt van uw energieleverancier, dit wordt ook wel salderen genoemd. Wanneer u meer stroom teruglevert dan afneemt, kunt u voor deze extra stroom een terugleververgoeding ontvangen. De regels omtrent het salderen en de terugleververgoeding kunnen echter per energieleverancier verschillen. Dit is dus een belangrijke factor om rekening mee te houden wanneer u als eigenaar van zonnepanelen overstapt naar een andere energiemaatschappij.

Zonnepanelen

Beste energieleverancier voor zonnepanelen

Om de beste energieleverancier voor zonnepanelen te bepalen, kunt u dus kijken naar de volgende punten:

  • salderen
  • terugleververgoeding

Salderen

Sinds 1 januari 2014 zijn energieleveranciers wettelijk verplicht om te salderen, met de hoeveelheid afgenomen energie als grens. Dit betekent dat u onbeperkt energie terug mag leveren aan het elektriciteitsnet, wat vervolgens aan het einde van het jaar verrekend wordt met de stroom die u heeft afgenomen van uw energieleverancier. Hier zitten dus geen verschillen in tussen energieleveranciers. Wel kunnen er verschillen zitten in hoe deze zonnestroom wordt gesaldeerd. Sommige energieleveranciers benadelen klanten die een apart dag- en nachttarief hebben. Niet alleen de afgenomen stroom, maar ook de stroom die wordt teruggeleverd wordt via 2 aparte meters geregistreerd. Dit is ongunstig voor de meeste eigenaren van zonnepanelen, omdat de meeste eigenaren overdag zonnestroom terugleveren en juist ‘s nachts reguliere stroom afnemen. Hierdoor wordt er al snel overgestapt op het geven van een terugleververgoeding in plaats van salderen, wat financieel gezien minder aantrekkelijk is voor de eigenaren van zonnepanelen. Vraag vooraf bij energieleveranciers dus goed na hoe zij omgaan met dubbele meters, mocht u hierover beschikken.

Terugleververgoeding

Wanneer u meer stroom teruglevert aan uw energieleverancier dan u afneemt, stopt het salderen. De stroom kan dan immers niet meer verrekend worden. U ontvangt dan echter nog wel een vergoeding van uw energieleverancier voor de teruggeleverde stroom, ook wel een terugleververgoeding genoemd. Energieleveranciers zijn verplicht om voor dit overschot aan teruggeleverde stroom een redelijke vergoeding te betalen, maar de precieze hoogte van de vergoeding mogen zij zelf bepalen. Een vergoeding van € 0,07 per kWh kan al als een redelijke vergoeding worden gezien, dus dit maakt de terugleververgoeding in principe niet aantrekkelijk voor zonnepanelen eigenaren. Het is dan ook niet aan te raden om meer stroom op te wekken met uw zonnepanelen, dan uw eigen verbruik. Veel energieleveranciers hanteren het kale leveringstarief conform contract. Op dit moment geeft energieleverancier Qurrent de hoogste terugleververgoeding, met een vergoeding van € 0,10 per kWh.

Zonnepanelen

Overstappen naar een andere energieleverancier

Heeft u de beste energieleverancier voor zonnepanelen gevonden en is het niet uw huidige energieleverancier? Dan is het tijd om over te stappen. Vergeet hierbij niet om aan uw nieuwe energieleverancier door te geven dat u zonnepanelen heeft en energie wilt terugleveren én uw zonnepanelen systeem, indien u dit nog niet heeft gedaan, te registreren bij uw netbeheerder. Alleen dan kunt u deelnemen aan de gunstige salderingsregeling voor zonnepanelen.

Rate this post