Zonne-energie en andere duurzame energiebronnen

Zonne-energie en andere vormen van duurzame energie helpen om milieuvervuiling tegen te gaan. Lees hier meer over alle bronnen van duurzame energie en over hoe u deze energiebronnen zelf kunt gebruiken voor het duurzaam opwekken van energie.

Voordelen duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen zijn milieuvriendelijker dan fossiele brandstoffen, zoals aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen produceren veel CO2, wat schadelijk is voor het klimaat, en ook zullen fossiele brandstoffen in de loop der tijd uitgeput raken. Hierdoor zullen de energieprijzen stijgen en zal Nederland steeds meer afhankelijk worden van andere landen voor de energievoorziening. Het is dan ook belangrijk om te zoeken naar alternatieve oplossingen voor het produceren van energie, zoals met duurzame energiebronnen. Duurzame energiebronnen zijn onuitputtelijk en gaan dus nooit op. Een ander groot voordeel van duurzame energiebronnen is dat ze aanzienlijk minder CO2 uitstoten. Energiebronnen als zon, water en wind zijn immers niet schadelijk voor het milieu. Voor de productie van toepassingen die deze energiebronnen om kunnen zetten in bruikbare energie, zoals zonnepanelen en windmolens, komt wel CO2-uitstoot vrij, maar de opbrengst van de schone energie is echter dusdanig hoog dat dit snel gecompenseerd kan worden.

Zonnepanelen

Soorten duurzame energie

Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Belangrijke duurzame energiebronnen zijn:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Bio-energie
  • Omgevingswarmte

Zonne-energie

Zonne-energie is een van de meest bekende vormen van duurzame energie. Systemen als zonnepanelen en zonneboilers kunnen zonlicht omzetten in bruikbare energie. Het grote voordeel van zonne-energie is dat het ook toegankelijk is voor particulieren. Steeds meer mensen wekken hun eigen duurzame energie op met behulp van zonne-energie.

Windenergie

Nederland beschikt over een vlak en winderig landschap, wat het een perfecte omgeving maakt voor het opwekken van windenergie. De wind is echter geen stabiele factor, soms waait het hard en soms is het bijna windstil. Windenergie is daarom vooral geschikt om te worden gecombineerd met andere vormen van duurzame energie. Windenergie wordt gewonnen met behulp van windturbines, die vaak in windparken op zee of op land worden gebouwd. Ook particulieren kunnen zelf windenergie opwekken met behulp van kleine windmolens, maar dit is vaak niet rendabel. Wel kunt u kiezen voor een energiemaatschappij die stroom van windmolens levert.

Wind-energie

Bio-energie

Zo’n 75% van de duurzame energie in Nederland is afkomstig uit biomassa. Bio-energie komt vrij tijdens het verbranden van organisch afval, zoals hout en groente- en tuinafval. Biomassa is een duurzame bron en het gebruik hiervan vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen die veel CO2 uitstoten. Toch is de echte duurzaamheid van bio-energie een punt van discussie, omdat er tijdens het verbranden van biomassa schadelijke stoffen vrijkomen.

Omgevingswarmte

Omgevingswarmte wordt gehaald uit de bodem, lucht of grondwater. Met behulp van een warmtepomp kan de warmte uit deze omgevingsbronnen worden gebruikt voor het verwarmen van een woning of tapwater. Een warmtepomp is momenteel vooral aantrekkelijk voor nieuwbouwwoningen en woningen die beschikken over goede isolatie.

Duurzame energie zelf opwekken

U kunt duurzame energie afnemen van uw energieleverancier, maar u kunt er ook voor kiezen om zelf duurzame energie op te wekken. De meest bekende systemen waarmee u zelf duurzame energie kunt opwekken zijn zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Deze, vaak financieel aantrekkelijke, systemen gebruiken zonlicht of omgevingswarmte en maken het mogelijk om schone energie te gebruiken voor uw huishouden.

Duurzame energie van uw leverancier

Kunt of wilt u zelf geen energie opwekken of gebruikt u energie van uw energieleverancier ter aanvulling? Als u duurzaamheid belangrijk vindt, is het verstandig om hier rekening mee te houden tijdens het kiezen van een energiemaatschappij. Hierbij is het niet alleen belangrijk om te kijken naar of een leverancier groene stroom levert, maar ook naar de investeringen die het bedrijf doet. Als u een energieleverancier heeft die groene stroom kan leveren, maar daarnaast ook investeert in de bouw van nieuwe kolencentrales, is de energieleverancier niet bepaald duurzaam te noemen. De meest duurzame energiebedrijven in Nederland zijn Raedthuys en Windunie. Deze energiemaatschappijen leveren enkel stroom die is opgewekt met windmolens in Nederland. Andere voorbeelden van energieleveranciers die veel aandacht besteden aan duurzaamheid zijn Eneco, HVC Energie en Greenchoice.

Duurzame energie

Nog belangrijker: energie besparen

Nog milieuvriendelijker dan het gebruik maken van duurzame energie, is uiteraard het verminderen van uw energieverbruik. Lees hoe u eenvoudig energie kunt besparen in huis in ons artikel over tips voor het besparen van energie.

Rate this post